ניתן להפעיל את ממשק המשתמש החדש של סיילספורס!

Setup | Customize | User Interface | Tick the Enable New User Interface Theme checkbox | Click Save

אשמח לשמוע מה דעתכם…