AppExchange

מקבלים תרומות בשערי חליפין שונים? אני רוצה להמליץ על אפליקציה חינמית שמצאתי ברשת המאפשרת לעדכן את שער החליפין בסיילספורס באופן דינאמי בהתבסס על המנוע של יהוו.

לפני שאתם מורידים את האפליקציה למערכת שלכם, קראו היטב את ההוראות!

מודעות פרסומת